Flip book element

Cây hoa triệu chuông

Tên thường gọi của cây hoa triệu chuông: cây hoa triệu chuông

Tên khoa học của cây hoa triệu chuông: Calibrachoa parviflora

Vị trí ứng dụng của cây hoa triệu chuông: trang trí không gian nhà, ban công, vườn… hay làm quà tặng

Read More

Hoa dừa cạn

Tên thường gọi của cây hoa dừa cạn: cây hoa dừa cạn

Tên khoa học của cây hoa dừa cạn: Periwinkle

Tên gọi khác của cây hoa dừa cạn: bông dừa, hoa hải đăng, trường xuân hoa…

Vị trí ứng dụng của cây hoa dừa cạn:trang trí không gian nhà, ban công, vườn… hay làm quà tặng

Read More

Cây phát lộc

Tên thường gọi của cây phát lộc: cây phát lộc

Tên gọi khác của cây phát lộc:cây phất lộc hay trúc may mắn

Tên khoa học của cây phát lộc: Dracaena Sanderiana

Vị trí ứng dụng của cây phát lộc:trang trí nội thất và làm quà tặng

Read More

Tên thường gọi của cây Lưỡi Hổ: cây Lưỡi Hổ

Tên gọi khác của cây Lưỡi Hổ:cây Lưỡi cọp

Tên khoa học của cây Lưỡi Hổ: Sansevieria trifasciata

Read More

Cây lan hồ điệp

Tên thường gọi của cây lan hồ điệp: cây lan hồ điệp

Tên khoa học của cây lan hồ điệp: Phalaenopsis

Vị trí ứng dụng của cây lan hồ điệp:trang trí nội thất và làm quà tặng

Read More

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.