Cây Bàng Singapore

Cây Bàng Singapore được biết đến với rất nhiều cái tên khác nhau. Trong đó, tên khoa học của cây Bàng Singapore là Ficus Lyataa. Tuy nhiên tên thường gọi của cây Bàng Singapore vẫn là cây Bàng Singapore. Một số thì gọi cây với tên gọi khác của cây Bàng Singapore một cách ngắn gọn hơn là Bàng Sin hay Bàng Sing.