Cây hoa triệu chuông

Tên thường gọi của cây hoa triệu chuông: cây hoa triệu chuông

Tên khoa học của cây hoa triệu chuông: Calibrachoa parviflora

Vị trí ứng dụng của cây hoa triệu chuông: trang trí không gian nhà, ban công, vườn… hay làm quà tặng