Cây lan hồ điệp

Tên thường gọi của cây lan hồ điệp: cây lan hồ điệp

Tên khoa học của cây lan hồ điệp: Phalaenopsis

Vị trí ứng dụng của cây lan hồ điệp:trang trí nội thất và làm quà tặng