Cây phát lộc

    Tên thường gọi của cây phát lộc: cây phát lộc

    Tên gọi khác của cây phát lộc:cây phất lộc hay trúc may mắn

    Tên khoa học của cây phát lộc: Dracaena Sanderiana

    Vị trí ứng dụng của cây phát lộc:trang trí nội thất và làm quà tặng