Cây Vạn Niên Thanh

Tên thường gọi của cây Vạn Niên Thanh: cây Vạn Niên Thanh

Tên gọi khác của cây Vạn Niên Thanh: cây Vạn Niên Thanh hoa

Tên khoa học của cây Vạn Niên Thanh:   Dieffenbachia seguine

Vị trí ứng dụng của cây Vạn Niên Thanh: trang trí nội thất nhà ở, văn phòng, sảnh, quà tặng.