Cây hạnh phúc

Tên thường gọi của cây hạnh phúc: cây hạnh phúc

Tên gọi khác của cây hạnh phúc: Eastern (tên tiếng anh)

Tên khoa học của cây hạnh phúc: Cercis canadensis

Vị trí ứng dụng của cây hạnh phúc: trang trí nội thất, làm quà tặng,…