Cây kim ngân

Tên thường gọi của cây kim ngân: cây kim ngân

Tên gọi khác của cây kim ngân: cây tiền vàng, cây thắt bím

Tên khoa học của cây kim ngân: pachia aquatica

Vị trí ứng dụng của cây kim ngânlàm đẹp cảnh quan nhà ở, nội thất, làm quà tặng.